WORKSHOP: DE LUSTEN EN LASTEN VAN HET CONFLICT

DE LUSTEN EN LASTEN VAN HET CONFLICT – HOE GAAT U OM MET EEN CONFLICT BINNEN UW ORGANISATIE?

 

Op donderdag 14 maart a.s. organiseren Marc Bekker (Team Inspirator) en Sabine van Loon (arbeidsrechtadvocaat bij Mannaerts Appels Advocaten) een workshop voor HR Managers over de lusten en lasten van het conflict.

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Dat is normaal en die conflicten kunnen zelfs heel zinvol zijn. Maar een conflict kan ook onderhuids sluimeren en zelfs escaleren. Als het de leidinggevende niet lukt om dit conflict zinvol te benutten of op te lossen, zal deze vaak de HR manager om advies vragen. Hoe leert u als HR manager de leidinggevende om het conflict goed te benutten en hoe benadert u de situatie als deze is geëscaleerd? Welke mogelijkheden zijn er om een en ander nog in goede banen te leiden? En als dat niet meer lukt, met welke arbeidsrechtelijke regels moet u dan rekening houden?

 

 

INHOUD BIJEENKOMST
Marc zal u de waarde van een conflict toelichten. In een team zijn conflicten normaal en zelfs wenselijk. In de belangrijkste team-ontwikkel-modellen neemt het conflict een prominente plaats in. Voorwaarde is wel dat u daar goed mee weet om te gaan en die waarde weet te verzilveren. Marc helpt via team- en leiderschapscoaching om escalerende conflicten weer in goede banen te leiden en toekomstige conflicten op de juiste wijze te benaderen en uit te nutten. Zo wordt niet alleen het bestaande conflict goed aangepakt maar wordt ook geleerd om de waarde van conflicten in de toekomst te zien en te benutten.

Sabine gaat vanuit een juridische invalshoek in op conflictsituaties. Van werkgevers wordt hierin het nodige verwacht. Zij kan vanuit een helikopterview de rechtspositie van de betrokkenen goed in kaart brengen en de werkgever sturen bij het nemen van de juiste beslissingen. Vooruitlopend op een eventueel juridisch traject helpt zij werkgevers met belangrijke zaken zoals dossiervorming maar ook communicatie. De gesprekspartner van Sabine is met name de HR manager.

Waar? All Office van de Corput, Trekpot 10, 4825 BN Breda
Hoe laat? Ontvangst vanaf 15:00 uur.
Start workshop om 15:30 uur
Borrel om 17:00 uur

AANMELDEN
Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan marc@marcbekker.nl. Inschrijven kan tot en met 5 maart a.s.

Mocht u onderwerpen hebben waar u in de praktijk tegenaan loopt of die u graag besproken wil hebben, dan kunt u die bij uw aanmelding opgeven.

Groeten,

Marc Bekker & Sabine van Loon