Jouw intenties doen er niet toe

Het doet er niet toe of je goede intenties hebt. Ook niet of je je best doet. Beide leiden namelijk tot niets en hebben even min waarde. Wat doet er dan wel toe? Dat lees je in dit artikel.

quote-it-s-not-enough-that-we-do-our-best-sometimes-we-have-to-do-what-s-required-winston-churchill-219101

Vooronderstellingen van NLP
Ik verwijs graag naar de vooronderstellingen van NLP. Waarom? Omdat deze mijns inziens een mooie samenvatting geven van hoe de praktijk werkt. Geen wetenschappelijk gedoe maar empirische wijsheden. Eén van deze vooronderstellingen is: “elk gedrag heeft een positieve intentie“. Dat wetende, voegt het niets toe om te zeggen dat je een positieve intentie hebt. Dat is immers altijd zo…

Waar gaat het dan wel om?
Oké, als intenties er niet toe doen, wat dan wel? Wat mij betreft gaat het om gedrag. Wat doe je uiteindelijk met je intenties? Ik kom zoveel tegen dat mensen niet handelen naar wat ze vinden, voelen, weten wat ze zouden moeten doen. Je kunt nog zo goede intenties hebben, nog zo weten hoe je het zou moeten of willen doen. Maar als je het niet daadwerkelijk doet… gebeurt er ook niets. Ik hoor zo vaak mensen zeggen: “Eigenlijk zou ik……”. Voor mij is “eigenlijk” altijd een trigger. Je vindt dus dat je iets moet doen, maar doet het uiteindelijk niet. Met de beste intenties overigens…

intenties zijn als goede voornemens...
intenties zijn als goede voornemens…

Iets houdt je tegen
Begrijp me goed: ik veroordeel het niet als je niet doet wat je “eigenlijk” vindt wat je zou moeten doen. Er zijn duizenden redenen te bedenken die je tegenhouden. Vaak is er veel moed voor nodig om te handelen naar je geweten. Of naar je gevoel. En als je dat dan toch wilt doen, krijg je dat dan voor elkaar? Iets houdt je blijkbaar tegen. De keuze die je tot nog toe maakt (om iets dus niet te doen), levert je blijkbaar meer op dan daadwerkelijk handelen naar je gevoel of geweten. Blijkbaar ben je ergens bang voor. Bang is overigens een woord dat bij velen direct tot ontkenning lijdt. Angst? Nee…. dat niet… Maar eerlijk, wat dan wel? Laat dit eens goed bezinken. Het is niets om je voor te schamen om ergens bang voor te zijn. Sterker nog: als je niet in contact staat met je angst, kun je ook niet echt in contact staan met andere emoties. En ook niet vol passie leven.

moed is angst hebben en toch doen
moed is angst hebben en toch doen

Belemmerende overtuigingen
Die angst is nagenoeg altijd gestoeld op (ongegronde) belemmerende overtuigingen. Oud zeer. ervaringen uit het verleden. Haha… en je weet wel uit de reclames: die zijn “geen garantie voor de toekomst”. En toch slaan we ze als zodanig op. De meest hardnekkige ervaringen zijn die uit je kind-tijd. Die ervaringen heb je ergens in je systeem opgeslagen als “de waarheid” en sturen best vaak je handelen in je volwassen leven aan. Vanuit “kind-bewustzijn” reageer je op situaties in het hier en nu. In die kindtijd hielpen jouw overtuigingen je nog verder. En nu blijken die reacties niet meer te werken. Sterker nog… vaak werken ze juist averechts. De meest voorkomende is conflict-mijdend gedrag. Bijna iedereen die ik ken heeft daar in meer of mindere mate last van (en eerlijk… ik ook wel eens).(neuro)logische niveaus

Hoe transformeer je een overtuiging? Vijf praktische tips.
Het transformeren van overtuigingen is voor mij één van de belangrijkste doelen in coaching. Waarom? Het model van de logische niveaus (zie hierboven, sorry… ook NLP) geeft aan dat een probleem op een niveau altijd zijn bron – én dus de oplossing – vindt in tenminste één niveau hoger. Ofwel: een hoger niveau stuurt het lagere aan. Als je dus een probleem ervaart op gedragsniveau, kun je dat probleem bij de bron aanpakken op het niveau van vaardigheden of hoger. Mijn praktijkervaring is, dat het niveau van (belemmerende) overtuigingen de meest hardnekkige is en op den duur het meest succesvolle basis om duurzaam je gedrag te veranderen.
Maar hoe transformeer je deze dan?
1. Je zult nieuwe inzichten nodig hebben om zelf tot de conclusie te komen dat jouw overtuiging niet klopt (in het hier en nu). Overtuig jezelf ervan dat het nu anders werkt.
2. Breng het in de praktijk en het allerbelangrijkste: anker de nieuwe ervaringen. Want “jouw systeem” wil niets liever dan registreren dat de oude overtuiging klopt.
3. Accepteer dat het voorlopig nog af en toe “fout zal gaan”. Veroordeel jezelf daar vooral niet op.
4. Vier ieder klein succes en hou een soort logboekje bij waarin je die successen vastlegt.
5. Bewijs aan jezelf dat de nieuwe overtuiging werkt (focus niet op het afleren van oude gewoontes, maar op het aanleren van de nieuwe, zie ook dit artikel)

checklist

Ik wens je veel nieuwe overtuigingen!

Marc

Nog eentje dan…
Oké, nog één vooronderstelling dan:  “Het effect van je communicatie is de reactie die je krijgt, ongeacht de bedoeling”. En iets doen (of juist niet doen) is ook een vorm van communiceren. Het is dus niet eens zo relevant wát je doet. En het is al helemaal niet relevant wat de achterliggende intenties zijn. Het gaat er uiteindelijk om of datgene wat je doet ook daadwerkelijk bijdraagt aan wat je ermee wilt bereiken. Als je structureel niet tot goede resultaten komt, evalueer je gedrag dan. Kijk welk gedrag ervoor nodig is om daar wel te komen. En druist dat in tegen je gevoel (overtuiging). Doe het dan toch gewoon eens een tijdje. En evalueer dan na verloop van tijd hoe het dan loopt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.