Positieve team-energie

Met veel plezier naar je werk gaan om daar een belangrijke bijdrage te leveren en met energie en een positief gevoel weer naar huis. Zo zou je werkdag er uit moeten zien!

Helaas kan de teamcultuur echter negatief worden doordat de deze onvoldoende aandacht krijgt. Die negatieve energie kan lang blijven hangen met alle gevolgen van dien.

Team Inspirator begeleidt teams en hun leiders (managementteams, afdelingen, bedrijven) om een positieve team-energie te bouwen of herstellen. We hebben daarvoor in de afgelopen jaren een  heel pragmatische aanpak ontwikkeld. Geen lange trajecten met een berg aan theorie. Maar samen met het team en de leider mouwen opstropen en de nieuwe inzichten meteen in praktijk brengen.